Pahayag

(Hangu sa Mateo 16:13-20)

Kami’y Kanyang tinanong
Sa gitna ng aming lupon
Ano wari ng mga tao
Anak ng Tao ay sino

Siya ba si Juan Bautista
O isang magilas na propeta
Sabi ng iba si Elias
Baka raw si Jeremias

Ngunit sa inyo sino Ako
Ang pangalawang asunto
Sa puso aking nadama
Grasya ng Ama

Aking sinambit
Sa isang saglit
Ikaw ang Mesiyas
Aming tagapagligtas

Sa aki’y Kanyang sumamo
Ikaw Simon Pedro
Magiging bato
Dito iglesiya’y itatayo

Pagkilala ko sa Kristo
Biyaya ko aking pagkatao
Dakilang pahayag
Gabay sa’king paglayag

Advertisements

Leave a comment

Filed under Panginoon

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s