Bakas

Bawat aking yapak
Sana’y naging tapat
Sa’king pabalita’t pasabi
At mga kilos na ginawi

Nawa’y may nasumpungan
Ang mga nasa likuran
Ama, bigyan mo ng biyaya
Sa buhay maging tanda

Patnubayan limbag na iniwan
Maging aral ng nagdaan
Lakas sa kasalukuyan
Sinagan ang kinabukasan

Manatili aking bakas
Sa panahong lilipas
Di maglaho, di mapawi
Sa pagdaan ng mga lahi

Pagsunod sa Diyos
Lubos, di matapos
Wakas ay huling hibla
Pulso ng puso at hininga

Advertisements

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s