Bulong

(Hangu sa Unang Aklat na mga Hari 19:11-14)

Puso ko’y balisa
Hanap ang Iyong mukha
Nanahan sa lugar na bundok
Nawa’y Ikaw ay aking matarok

Malakas na habagat
Sa akin ay humarap
Diwa’y hindi kumurap
Subalit ako’y bigo’t salat

Lindol ay yumanig
Umasang aking marinig
Iyong matipunong tinig
Di rin nawari Iyong hiwatig

Lumalagablab na apoy
Akala’y Iyong panaghoy
Ngunit di naaninag ang anyo
Kahit man lang Iyong anino

Sa isang munting bulong
Nagisnan ka Panginoon
Sagisag na Ika’y karatig
Bisig ko’y sa’Yong dibdib

Unos at pagyanig maririnig
Dambuhalang apoy makakaniig
Suriin Ka sa munti’t maliit
Pagkat narito ang Iyong kabig

Advertisements

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s