Monthly Archives: October 2008

Pagpapatahimik

Salmo 46:10 – Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Dios.

Buhay ay bagabag
Puno ng bigat
Kaliwa’t kanan
Suliraning tangan
Bilango ng mundo
Sakop ng gulo
Payapang mailap
Layo lupa’t ulap
Dakong tahimik
Laging saliksik
Sa Iyong piling
Lamang lalasapin
Mga hawak na tanong
May laang tugon
Salita mo’t pangako
Tigil sa’king puso
Kamit ang ginhawa
Kahit may sakuna
Tumitigil ang lupa
Kaharap Iyong mukha

Advertisements

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Mapagpaimbabaw

(Hangu sa Mateo 22:15-22)

Ako’y naglilingkod
Di alam mapagod
Panlabas kong anyo
Ukit ng balatkayo

Nasa ko’y mapansin
Aking mga gawain
Bunga ng tungkulin
Malayo sa damdamin

Maskara ang karang
Gawaing simbahan
Aking puso’t kalooban
Basurang tapunan

Buong puso at kaisipan
Hangad ng Kristong Maykapal
Kanyang aral at salita
Sa aki’y makita’t mabasa

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Positive Encouraging

When I came to the United States, being alone, I always needed encouragement. I have to go without my family since they have to wait for their interview and approval of their visas. I was coming to a place where I have no relatives or friends. I was not even sure of the surrounding or the environment where will I stay in. Sure, I was employed in a company where there are Filipinos but I felt the need of support I have always had back in my catholic community in the Philippines.

Please click this link for the full article – Positive Encouraging

Leave a comment

Filed under Pamilya, Panginoon, Pilipinas

Fiesta o Siesta?

In Matthew 22:1-10, Jesus likened the kingdom of God as a wedding feast. Naalala ko tuloy yung ugali ko. Kapag may nag-iinvite sa akin para sa isang fiesta, I would rather stay at home and secure my siesta.  I always feel comfortable when eating at home and after that would just take a restful nap. On the other hand, my wife loves to go to these fiestas. Pag-uwi nya sa bahay, she tells me the persons who were looking for me or the bountiful meal I have missed because I chose my siesta over the fiesta.

Please see full article here – Fiesta o Siesta?

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Piging

(Hangu sa Mateo 22:1-14)

Dumating ang balita
Isang paanyaya
Kasalan at piging
Sa kahariang magiting

Ngunit ako’y atubili
Kung ako roon gagawi
Bakit ako nahirang
Hanap ang dahilan

Kasalanan ako’y alipin
Lalo rin ang gawain
Ako’y hindi kásamasamaan
Sagana sa katwiran

Tumugon at dumating
Sa paanyaya at sa piging
Sa dami ng tinawagan
Kakaunti ang nahirang

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Balcony o orchestra?

Lagi-lagi nating naririning ito bago pumasok ng sinehan – balcony o orchestra. Kung may sobrang pera ka, of course, dun ka sa balcony. You don’t want to have your neck bending backwards to look up which is kapag nasa orchestra ka. Kapag nasa balcony ka kasi, you are in level or a bit looking down the screen. Also, ayaw natin yung masyado kang malapit sa screen kasi hindi comfortable sa eyes.

For complete article, please see this link – Balcony o orchestra?

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Paglalagak

(Hangu sa Mga Taga-Colosas 3:1-3)

Mata’y nawa laging nakatuon
Doon sa upuan ng Panginoon
Puso ko ay mangulila
Daig walang tubig na lawa

Sa kaitaasan tumingin
Itong mundo aking puwing
Nagnanakaw ng sulyap
Sa huwad na dilag

Bumangon sa pagka-idlip
Buhay ngayo’y Iyong kalakip
Ako’y magutom at maghanap
Sa mga bagay na di mahawak

Sidhi ng puso at isip ilagak
Walang lumbay, buong galak
Buong buhay, sanghi at hangad
Sa’yo lamang, sa Iyo ilapat

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas