Paglabas

Juan 11:43 – At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka.

Nakatira sa lugar na dilim
Walang buhay na angkin
Oras ay walang bilang
Araw ay kalamigan

Sadlak sa libingan
Nakapalibot sa kawalan
Takot at ang galit
Kambal na dumadalit

Sa puso ay narinig
Magiting na tinig
Nagkabuhay kalamnan
Dugo ay nag-agusan

Hiningang tumigil
Nagpasimulang pumintig
Mga ugat ay umigting
Mata’y daluhong sumilip

Bumuka ang liwayway
Walang naiwang bakas
Mga sugat at latay
Kurap na hiram aking paglabas

Aking sariwang buhay
Sa Kanya nakasalalay
Di sa’king gawa’t taglay
Dahil sa pag-ibig Niyang alay

Advertisements

Leave a comment

Filed under Pamilya, Panginoon, Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s