Pagsunod

(Batay sa Lukas 8:38-39)

Nais kong lumayag, humayo
Doon at sa anumang dako
Kasa-kasama ng naghilom
Sa akin malaong panahon

Ako’y sa Kanya magsisilbi
Ibibigay hininga at hikbi
Susunod sa Kanyang kamay
Sa aking lahi, ako’y kakaway

Walang dadalhin, babaunin
Kundi Kanyang salitain
Handa kong itaas, ialay
Bawat sandali ng buhay

Mangangaral, maglalakad
Magpapagaling, maghahayag
Ng Kanyang mga ginawa
Sa piling Niya’y ginhawa

Ngunit Kanyang salita’t habilin
Aking narinig ng taimtim
Gumawi’t bumalik sa aking bahay
Kadakilaan Niya’y iwagayway

Binigay na katungkulan
Sumaksi sa’king sangbahayan
Itawid at dalhin aking angkan
Maging buo sa Kanyang harapan

Lahi ko’y aking sagutin
Masumpungan nila ang hangarin
Mamalagi sa Kanyang piling
Sa Kanyang biyaya ito’y kamtin

Advertisements

Leave a comment

Filed under Kristyanismo, Pamilya, Panginoon, Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s