Pintong Bukas

“At kaniyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalake; at ito’y binalot niya ng mga lampin, at inihiga sa isang pasabsaban, sapagka’t wala nang lugar para sa kanila sa tuluyan.” Lukas 2:7

Bukas na pinto
Para sa’Yong pagdapo
Antabay lagi ko
Sa dilim ng aking mundo
Pumasok Ka at manahan
Damhin aking kalamigan
Sukliin Mo ng pahingahan
Kilalanin alay Mong kaligtasan
Maging tanging Hari
Kabalakyutan ko’y mapawi
Mag-anyong trono
Buhay ko’t puso
Dasal at sumamo
Sagisag ng patoto
Itong pintong bukas
Iyong pusong wagas

Advertisements

Leave a comment

Filed under Kristyanismo, Pamilya, Panginoon, Pilipinas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s