Monthly Archives: September 2008

Bulong

(Hangu sa Unang Aklat na mga Hari 19:11-14)

Puso ko’y balisa
Hanap ang Iyong mukha
Nanahan sa lugar na bundok
Nawa’y Ikaw ay aking matarok

Malakas na habagat
Sa akin ay humarap
Diwa’y hindi kumurap
Subalit ako’y bigo’t salat

Lindol ay yumanig
Umasang aking marinig
Iyong matipunong tinig
Di rin nawari Iyong hiwatig

Lumalagablab na apoy
Akala’y Iyong panaghoy
Ngunit di naaninag ang anyo
Kahit man lang Iyong anino

Sa isang munting bulong
Nagisnan ka Panginoon
Sagisag na Ika’y karatig
Bisig ko’y sa’Yong dibdib

Unos at pagyanig maririnig
Dambuhalang apoy makakaniig
Suriin Ka sa munti’t maliit
Pagkat narito ang Iyong kabig

Advertisements

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Bakas

Bawat aking yapak
Sana’y naging tapat
Sa’king pabalita’t pasabi
At mga kilos na ginawi

Nawa’y may nasumpungan
Ang mga nasa likuran
Ama, bigyan mo ng biyaya
Sa buhay maging tanda

Patnubayan limbag na iniwan
Maging aral ng nagdaan
Lakas sa kasalukuyan
Sinagan ang kinabukasan

Manatili aking bakas
Sa panahong lilipas
Di maglaho, di mapawi
Sa pagdaan ng mga lahi

Pagsunod sa Diyos
Lubos, di matapos
Wakas ay huling hibla
Pulso ng puso at hininga

Leave a comment

Filed under Panginoon, Pilipinas

Pahayag

(Hangu sa Mateo 16:13-20)

Kami’y Kanyang tinanong
Sa gitna ng aming lupon
Ano wari ng mga tao
Anak ng Tao ay sino

Siya ba si Juan Bautista
O isang magilas na propeta
Sabi ng iba si Elias
Baka raw si Jeremias

Ngunit sa inyo sino Ako
Ang pangalawang asunto
Sa puso aking nadama
Grasya ng Ama

Aking sinambit
Sa isang saglit
Ikaw ang Mesiyas
Aming tagapagligtas

Sa aki’y Kanyang sumamo
Ikaw Simon Pedro
Magiging bato
Dito iglesiya’y itatayo

Pagkilala ko sa Kristo
Biyaya ko aking pagkatao
Dakilang pahayag
Gabay sa’king paglayag

Leave a comment

Filed under Panginoon

Tanglawan

(Para kay Iluminado Ocampo, kapatid at kaibigan kay Kristo, sa kanyang kaarawan)

Nakaraan
Natatandaan
Hinaharap
Pangarap

Nananatili
Nagsisilbi
Gumagabay
Nag-aalay

Kaibigan
Sandalan
Kapatid
Naghahatid

Angkan
Biyayaan
Kapisanan
Kabanalan

Panalangin
Taimtim
Basbasan
Kalusugan

Humayo
Tumayo
Tumingala
Bathala

3 Comments

Filed under Panginoon, Pilipinas

Mabini

Hindi lakas, hindi armas
Sandata sa pag-aklas
Gamit sa himagsik
Talas ng isip

Kagalakan ng bayan
Katwiran ng katauhan
Buong lipi, buong angkan
Magwawagi’t may kasarinlan

Utak ng rebolusyon
Sa pagka-alipin, di ayon
Ama ng saligan
Sandigan ng bayan

Salamat dakilang lumpo
Tinuro lakas ng Pilipino
Talos ng kaisipan
Di tinik, kulang ng katawan

Leave a comment

Filed under Pilipinas

Alis sa Wonderland

May lumbay sa aking paglisan
Nangakong di ka tatalikuran
Bagkus naglayag at lumipad
Ngayo’y sa malayo napadpad

Buhay na para sa bayan
Baka di na magampanan
Binili ng ginhawa
Sa di kayumangging lupa

Puso at isip di payapa
Bawat sandali, sa bawat diwa
Sa paghimlay hanggang sa pagmulat
Mukha mo nakaukit sa’king palad

Paglingkuran aking kakulay
Upang uhaw sa iyo’y manamlay
Buhay mo at wika isalaysay
Taas ang noo at may pugay

O Pilipinas, aking Wonderland
May mahika kang di mahawakan
May linis ka’t may dungis
Subalit nag-iisa, walang kaparis

Dinggin mo aking sambit
Nawa’y maghintay, manabik
Sa muli kong pagtapak, pagbalik
Yakapin kang buong higpit     

4 Comments

Filed under Pilipinas